What a world we are livin’ in….onze wereld dus!

Als klein kind vond ik dingen vaak erg moeilijk. Ik begreep er vaak niet veel van. Mijn opa zei dan niets is moeilijk hooguit veel. Zijn oplossing: verdeel het probleem in kleinere stukken. Snap je het kleinere deel dan ga je door naar het volgende. Gaande weg leer je zo de oplossing en het probleem te begrijpen en op te lossen. Niets is moeilijk hooguit veel.

Het is het jaar van Trump’s uitverkiezing tot een van de machtigste mannen op aarde. Waarbij meteen de vraag bij me opkomt of hij echt zo machtig is of dat er van achter de schermen meer geregeld wordt dan we zien en horen vanuit de berichtgeving hierover door wat voor medium dan ook….?

Afbeeldingsresultaat voor trump

Heeft dit gevolgen voor mij en voor ons hier in het kleine Nederland vraag ik me af. Ik weet het niet. Maar zorgen maak ik me wel. Over onze eigen problemen hier dichtbij huis. Over Geert Wilders die schuldig bevonden wordt en vervolgens de rechtbank over van alles en nog wat beschuldigt. Terwijl er veel mensen zijn die vinden dat het minder wordt. We verdienen steeds meer maar houden steeds minder over. De kwaliteit van de zorg loopt hard achteruit terwijl we er steeds meer voor moeten gaan betalen.

Afbeeldingsresultaat voor zorg loesje

Afgelopen week werd ik rondgeleid in het regionale arrestantencentrum in Borne. Het thema was vooral de toename van verwarde mensen die door de politie van straat gehaald worden. 5 jaar geleden nog 14 per jaar…in een paar jaar gestegen tot 60 personen. Omdat de tolerantie voor mensen met afwijkend gedrag afgenomen is en de zorg op maat niet op tijd en plaats beschikbaar is. Terwijl de politie zich mede hierdoor minder met de juiste dingen bezig kan houden. En oh ja de bezoekers van het centrum komen vooral niet uit de hoek van statushouders en asielzoekers…!

Afbeeldingsresultaat voor verwarde personen

En ook in een steeds kleiner wordende wereld hoorde ik van een alleenstaande vrouwelijke Chinese collega uit het ongeveer 25 miljoen inwoners tellende Shanghai dat ze pas verhuist was. In totaal reed ze vijf keer van oud naar nieuwer appartement per Uber taxi. Haar bezittingen verpakt in meerdere grote Ikea shopping bags. Zij helemaal alleen vijf keer op en neer zonder hulp van familie en of vrienden tussen 25 miljoen andere mensen. Ik noem zo iets eenzaamheid. Dus die bestaat niet alleen hier.

Afbeeldingsresultaat voor eenzaamheid

Binnen ons bedrijf gelden steeds strakker wordende ethische regels. Alles wat we krijgen moet aangemeld en beschreven worden. Formeel niets uitgezonderd. Tot aan de allerkleinste gift en de kalender voor het volgend jaar. Terwijl ik lees dat onze politietop corrupt is moeten wij die ons toch al niet verrijken domme richtlijnen volgen zodat we vooral eerlijk blijven. Volgens mij geldt eerder hoe machtiger hoe oneerlijker dan omgekeerd?!

Afbeeldingsresultaat voor ethiek

Toch komen we niet in opstand omdat we het blijkbaar nog steeds te goed hebben hier.Geen honger en geen dorst nog. Al bekruipt me wel het gevoel dat we in een negatieve ontwikkeling zitten en dat als wij niets doen het ons wel zal overkomen. Steeds vaker denk ik na over wat we, wat ik, zou moeten doen om deze heel mooie wereld een betere plek met wat meer verdeelde gelijkheid te maken.

Afbeeldingsresultaat voor opstand

Ik ben een dromer maar ook een realist. De vraag is dus niet of ik kan zien wat er beroerd is. De vraag is vooral wat ik denk wat we er aan kunnen doen.

Afbeeldingsresultaat voor realist

Neem nu Trump…voor mij het bewijs dat veel Amerikanen waarschijnlijk het gevoel hadden slechts tussen twee kwaden te kunnen kiezen. Dus dan maar de meest politiek onbekende gekozen omdat daarmee de kans op echte verandering en dus misschien zelfs tegen beter weten in wel voor echte verbetering gekozen kon worden. Blijkbaar houd de mens op deze manier de hoop levend. Ik ga graag uit van het goede….

Wat Geert betreft zou ik zeggen dat het niet verstandig is om wat hij zegt nog langer te negeren. Veel mensen zijn niet voor niets ontevreden en voelen zich door hem wel gehoord waar andere politici hen in de kou laten staan. Als bijvoorbeeld teveel Marokkanen overlast bezorgen dan moet daar over gesproken kunnen worden. En dan moet die overlast beperkt worden. Dat is simpel en daar hebben alle bewoners van Nederland ook recht op. Als je hier wilt (samen)leven dan moet je aangepast gedrag vertonen naar ‘s lands wijs ‘s lands eer. Zo niet is onze tolerantie over uit en sluiten! Nuance en duidelijkheid kunnen en moeten hand in hand gaan. Of het nu over asielzoekers  buitenlanders of ontsporende Nederlanders gaat. Dat is wat het volk wil horen. Of tenminste wat ik wil horen.

Afbeeldingsresultaat voor transparantie

In wat voor wereld leven wij? In wat voor wereld willen we leven? Zijn we daar zelf bij? Ik denk van wel. Wat we moeten doen is net zo eenvoudig als het lijkt. Hoe? Door elkaar en onze bazen en politici aan te spreken op wat niet deugd. Door uit te leggen wat we verwachten en waarom. De sleutel zit hem in het opkomen voor ons zelf waar we dat kunnen en opkomen voor de ander wanneer die daar niet toe in staat is.

Niets is gemakkelijk hooguit veel. Mijn opa zei het al. Dus het is meer een kwestie van doen. Ik zeg dus doen! Dan wordt het weer van zelf Kerst……..

Stefan van Leeuwen 10-12-2016

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s